استخراج طلا و نقره از ضایعات الکترونیکی، خاک طلا و نقره و جواهرات